Szkolenia

Kontakt z klientem

 • Profesjonalna obsługa klienta.
 • Skuteczny handlowiec.
 • Koordynacja pracy z klientem i podwykonawcami.
 • Techniki sprzedaży.
 • Techniki wpływu.
 • Negocjacje handlowe.
 • Profesjonalna komunikacja z klientem.
 • Prezentacje w biznesie.
 • Prowadzenie spotkań z klientem.

Zarządzanie

 • Psychologia kierowania ludźmi.
 • Prowadzenie prezentacji, spotkań i zebrań z pracownikami.
 • Trudne rozmowy z pracownikami.
 • Motywowanie pracowników wg. typu osobowości.
 • Analiza Transakcyjna w zarządzaniu.
 • Twórczy wpływ na pracownika.
 • Profesjonalna komunikacja z pracownikiem.
 • Celowe działania.

Umiejętności osobiste

 • Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem.
 • Zawodowa pewność siebie.
 • Rozwój potencjału osobistego.
 • Asertywność w biznesie.
 • Sztuka przekonywania.